טור שבועי פרשת ויצא / אבי רט

בְּמִדָּה שְׁאָדָם מוֹדֵד- בָּהּ מוֹדְדִין לוֹ

פעמים רבות חז"ל מקשרים ומחברים בין אירועים ואנשים, למרות שלכאורה אין קשר ביניהם.

כך למשל חז"ל יקשרו בין זעקתו של עשו לאחר שנודע לו שיעקב לקח במרמה את הברכות מיצחק, לבין הזעקה של מרדכי בשושן הבירה שנים רבות אחרי. כך יקשרו חז"ל בין החבל בו הורידה רחב את המרגלים לבין החבל בו יעלה ירמיהו מן הבור בירושלים, וכך יקשרו חז"ל בין הבגדים שנתן יוסף לבנימין במצרים, לבין הבגדים שלבש מרדכי בשושן הבירה, וכך יקשרו חז"ל בין העובדה שעגלון מלך מואב קם לפני אהוד בן גרא כאשר זה אמר לו 'דבר אלוקים לי אליך', לבין רות המואביה שזכתה וממנה יצא דוד המלך.

ניתן להמשיך ולהוסיף עוד מאות ואולי אלפי דוגמאות כאלו ואחרות שכולן מובילות אל אותו רעיון של קשר בין אירועים ואנשים למרות שעל פניו אין כל קשר ביניהם ויש מרחק של מאות ואלפי שנים בין האירועים.

חז"ל גם לא נמנעו לקשר בין אירועים שונים בהקשר של שכר ועונש. כך למשל  יקשרו חז"ל בין עוון מכירת יוסף על ידי אחיו, לבין צרות רבות שיבואו על עם ישראל במשך הדורות.

אנו אומנם חיים לכאורה בעידן רציונאלי-מדעי בו ניתן וצריך להוכיח כל טענה וכל דבר , אבל פעמים רבות , גם בבואנו לקבל החלטות רציונאליות מובהקות, אנחנו מונעים על פי תחושות בטן ואיזו אינטואיציה פנימית. לא תמיד אפשר להסביר אותה, לא תמיד אפשר להוכיח אותה, לפעמים התחושה הזו אף נראית מנותקת ולא שייכת, אבל עם תחושות לא מתווכחים, ופעמים רבות הוכח שהאינטואיציה הטבעית הפנימית מתגלית כנכונה יותר מנתונים או הסברים שכליים.

ב"ה, על פי התוכנית,  ממש בעת הזו בה אתם אוחזים את העלון ביד, אמור לצאת אחינו יונתן פולארד [ כמעט לגמרי..]לחופשי לאחר 30 שנה בהם ישב בכלא, כשכל פשעו וחטאתו זה הדאגה לביטחון ישראל, ולחיי היהודים.

אולי הדברים נשמעים הזויים ומופרכים, ואולי באמת אין שום קשר בין הדברים, אבל איזה קול רוחני אינטואטיבי פנימי אומר לי כל הזמן שיש קשר בין שחרורו של פולארד ב"ה, לבין מה שקורה בארץ, ובאירופה ובצרפת, ואף בארה"ב. לא יכול להסביר. לא יודע לנסח. רק מרגיש.

אין לנו את הכוח והכלים שהיו לחז"ל לקשר בין אירועים, ולקבוע על דברים שהם מידה כנגד מידה. זה באמת גדול עלינו. אבל גם אין אנו בני חורין להיבטל מלהקשיב לקול הפנימי שבתוכנו האומר שיש קשר, שיש מידה כנגד מידה בעולם גם אם איננו יכולים להוכיח אותה ולקשר ישירות בין אירועים, שיש משמעות למילים 'ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו', ושבסופו של דבר יתברר לעולם שיש בעל הבית לבירה, שיש דין ויש דיין לעולם.