מקצוע – אמבריולוג קליני, הוא מקצוע חדש ברפואה (אמברוי [embryo] – עובר), קיים כ-30 שנה
מאז תחילת העידן של הפריה חוץ גופית. מקצוע אמבריולוגיה קלינית הוא מקצוע פארה-רפואי. אז
מה מבדיל אותנו, אמבריולוגים קליניים, מרופאי ה-IVF ?
רופא מברר מה הסיבה לאי פריון ומכין את האישה (את הזוג שבטיפול) לשאיבת הביציות. לאחר
שרופא שואף את הביציות משחלות של אישה בחדר הניתוח, הביציות מועברות למעבדת IVF,
הצמודה לחדר ניתוח. מרגע זה מתחיל הטיפול על ידי האמבריולוגים קליניים העובדים במעבדת IVF.
שלב ראשון: איתור וניקוי הביציות. במקביל לקבלת הביציות, בן זוג של מטופלת מביא זרע למעבדת
IVF ואמבריולוגים מקבלים את הזרע, מנקים אותו מנוזל הזרע ומרכיביו הלא רצויים (תאים שונים
ותאי זרע ללא תנועה שהם הרוב) ומפרידים את מקטע הפעיל – הפקה של תאי הזרע שבתנועה
ובעלי כושר הפריה.
שלב שני: הפריה של ביציות עם תאי הזרע מבצעים אמבריולוגים קליניים במערכת מתוחכמת
בעזרת מיקרומניפולטור (ביצוע הזרקת תא זרע לביצית).
שלב שלישי: בדיקת הפריות (למחרת ההפריה) וגידול (תירבות) העוברים באינקובטור למשך 3 עד 5
ימי תירבות. לאורך זמן הזה אמבריולוגים בודקים את העוברים וקובעים מה האיכות שלהם.
שלב רביעי: אמבריולוג קליני משתתף יחד עם הרופא בהחזרת העובר הנבחר לרחם האישה (אישה
מגיעה ליחידת IVF ביום 3 או יום 5 לאחר שאיבת הביציות לקבל את העובר הנוצר במעבדה).
אמבריולוג קובע איזה עובר יוחזר לרחם האישה (לפי האיכות של העוברים הנוצרים).
אם נותרו עוברים עודפים במעבדה לאחר החזרת עובר לרחם, אמבריולוג קליני מקפיא את העוברים
העודפים בהקפאה עמוקה (-196 מעלות קור, זה מתבצע בעזרת חומרים מיוחדים וחנקן נוזלי).
במידה ולא הושג הריון יש אפשרות להפשיר את העוברים ולבצע החזרת עובר נוספת מספר פעמים
(כמספר עוברים) עד שיגמרו עוברים השמורים בהקפאה עמוקה.
במידה ואין לגבר תאי זרע בנוזל הזרע, רופא מבצע ביופסיה של אשך. רקמת הביופסיה שוב מועברת
למעבדת IVF בה אמבריולוגים קליניים מפרקים את רקמת האשך ומחפשים תאי זרע שבעזרתם
לאחר מכן הם מבצעים הפרית ביציות במיקרומניפולציה (תהליך שיכול לקחת כ-4-8 שעות עבודה).
במידה וקיים צורך בביופסיה של עובר, במקרים של מחלות גנטיות וצורך בבדיקה גנטית ואיתור
עוברים הלא תקינים והתקינים, שוב אמבריולוגים קלינייים מבצעים, בעזרת מערכת מיקרומניפולציה,
את הביופסיה (מוציאים תא מהעובר!!!), מכינים את החומר הגנטי (DNA) של התא ומעבירים
למחלקה גנטית. לאחר תשובה ממחלקה גנטית לגבי תקינות או אי תקינות העוברים, אמבריולוג
קליני קובע איזה עובר אפשר להחזיר לרחם האישה.
במקרים של מחלות סרטן, לפני טיפול כמוטראפי יש צורך לשמור על תאי הזרע (במקרה של גבר) או
על ביציות ורקמת שחלה (במקרה של אישה). כימוטראפיה הורסת תפקוד של תאי זרע ושל ביציות
לצמיתות. כל התהליך של שימור רקמת אשך או תאי זרע או ביציות או רקמת שחלה מתבצע
במעבדת IVF על ידי אמבריולוגים קליניים.
אמבריולוגים קליניים בעצם מבצעים את תהליך הפריה וגידול עוברים, לכן אמבריולוגים קליניים
רואים ויודעים מה המצב של תאי הזרע (איכותם), מה המצב (איכות) של ביציות, מה האיכות של
עוברים. בניגוד לאמבריולוגים קליניים, רופאי IVF אינם רואים לא את תאי הזרע של מטופל, לא את
הביציות של מטופלת ולא את העוברים של הזוג!!! לכן רופא פריון אינו יכול לדון עם הזוג על כל
הבעיות בפריון אם יש כאלה, וכאן יש מקום חשוב ביעוץ ובדעתו של אמבריולוג קליני.

ד"ר אליעזר גירש, אמבריולוג קליני בכיר
מנהל מעבדת IVF , ביה"ח ברזילי, אשקלון
מנהל מעבדה אנדרולוגית (פריון הגבר), ביה"ח ברזילי, אשקלון
מנהל מעבדה אנדרולוגית, בנק הזרע קריו-בנק ישראל, רמת השרון
מנכ"ל חברת אלנת פריון, רחובות, www.elnat.com