סוכות – שמחת ההשתלמות / הרב שלמה כהן דוראס

בס"ד

אחר שחלפו הימים הנוראים – בשיאם יום הכיפורים שבו כיפר וסלח הקב"ה לעוונות בני ישראל, בו התעלינו למדרגת מלאכים – ציווה אותנו הקב"ה על חג שכולו שמחה. "ושמחת בחגך"!! שמחה זו היא שמחה של עולם הזה, של בניין (בניית הסוכה) ושל חיבור לצומח (ארבעת המינים). כי אינינו מלאכים באמת, אלא רק ליום אחד ומיוחד בשנה, אבל בתחילת השנה ה"אזרחית" – בה "כל 'האזרח' ישראל ישבו בסוכות" – אנחנו חיים חיי אדם פשוטים בסוכת ארעי ושמחים בעולם הזה הצומח ופורח. אמר ד': "ימים טובים נתתי לכם, שנאמר: 'מקרא קודש יהיה לכם'; יום הכפורים נתתי לכם, שנאמר 'כי יום כפורים הוא'; לולב לכם, שנאמר: 'ולקחתם לכם ביום הראשון'; סוכה לכם, שנאמר: 'כל האזרח בישראל ישבו בסוכות' – לא נתתי אורה אלא לכם, שנאמר: 'קומי אורי כי בא אורך'" (שמות רבה טו).

השמחה מקורה בשלמות. כאשר אדם משתלם – רוחנית או פיזית – הוא שמח. בהגיע לאדם זמן חדש, רכוש חדש שרכש, תפקיד או משרה חדשה שציפה לה וכד' – הוא מתמלא בה. על שמחה הנובעת מדבר חדש גם תיקנו חכמים ברכה לד'  "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" והושלם הדבר שהיה חסר לנו: "בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר 'ברוך שהחיינו' (ברכות ט, ג). מובן וטבעי הוא שאחרי שהאדם בכללו הושלם – בכפרת חטאותיו ובשיבתו בתשובה אל ד' ביום הכיפורים – הוא שמח: "והיית אך שמח" (דברים טז, טו).

ואולם עיקרה של השמחה הוא שמחת ה'יחד'. היכולת של האדם להיות עם – להיות חלק ומחובר לאחר – היא מקור הכול. ראשית, יחד עם המשפחה המצומצמת, ואחריה כל הזקוקים והנזקקים לך – "וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ וְעַבְדְּךָ וַאֲמָתֶךָ וְהַלֵּוִי וְהַגֵּר וְהַיָּתוֹם וְהָאַלְמָנָה אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ" (דברים טז, יד), ואחריה שמחה של כל ישראל, ש"אף על פי שאין אדם יוצא ידי חובתו בלולבו של חברו, אבל יוצא ידי חובתו בסוכתו של חברו… שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת" (ילקוט שמעוני אמור תרנד). סוכת 'שלום על ישראל', כדברי רבותינו: "אמרתי לכם עשו סוכה כדי שאפרוס עליכם סוכת דוד הנופלת, סוכת שלום, סוכת ענוים, שנאמר: 'ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת וגדרתי את פרציהן והריסותיו אקים ובניתיה כימי עולם' (עמוס ט, יא)" (בתי מדרשות ח"ב מדרש אלפא ביתא).

ויהי רצון שיזכה אותנו ד' ברוב שמחה ונחת, ויהיו לנו החגים הקדושים הבאים עלינו לשלום, לתנופה של בניה והתחברות וידידות לכל השנה כולה, בבריאות ובשמחה, אמן!

 

 

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.