פרשת בלק – מיכל לנגר קוברסקי / הלימוד לעילוי נשמת בעלה דרור אליהו בן יוסף לייב

 

בס"ד

פרשת בלק

מי היה בלק ומדוע זכה ופרשה נקראת על שמו?

הפרשה הקודמת הסתיימה בכך שישראל יצאו למלחמה על מלך האמורי וב"ה ניצחו אותו.

התגובה "ויגר מואב" כן זה מפחיד. עם יוצא ממצרים, משהו חדש במשפחת העמים וכבר הוא עושה בלגן…. מה יותר טבעי ואנושי מתחושה של פחד?! בלק מלך מואב מבין שצריך להקדים תרופה למכה מפני העם הזה. הוא גם מבין שזה לא עם רגיל. לא יכול להיות שעם של עבדים מצליח במלחמה נגד מעצמה כמו האמורי. לכן בלק מלך מואב  מבין בחכמתו , שפה צריך אמצעים אחרים, מלחמה ברובד אחר-ברובד הרוחני. לשם כך הוא שוכר את שרותיו של בלעם. מי היה בלעם? בלעם היה הנביא של הגויים. המדרש אומר שהקב"ה העמיד לגויים מנהיגות שוות ערך למה שהיה לעם ישראל כדי שלא יגידו אם היה לנו נביא – אז היינו מתנהגים אחרת… אז הנה יש לכם את בלעם נביא שיעמיד אותם על הדרך הנכונה. כמו משה שהיה לעם ישראל. יש להם נקודת מוצא שווה. השאלה מה עושים איתה? לבלעם היו סגולות מיוחדות. הוא היה בדרגה רוחנית מאד גבוהה. הוא זכה לכך שהקב"ה נגלה לו כמו לנביאי ישראל. מרתק לקרוא בפרשה את השתלשלות העניינים. כשבלק קורא לו לבוא לקלל את עם ישראל – בהתחלה הוא מסרב. הוא אומר להם שהוא צריך לשאול את ה'. הרי הוא נביא…. התפקיד מחייב התנהגות לפי כללים. בלק המצהיר כי הוא רוצה לקלל את ישראל – לא מרפה ושולח נציגות נכבדה יותר והבטחות חדשות…. לאט לאט בלק מצליח לרכך אותו. איך? אין חדש תחת השמש….. עם כמה מעטפות….. ובסוף בלעם ניאות והולך. איזה רוע לב. מה יש לך נגד העם הזה? מה עם ישראל עשה לך? הוא אף גרוע מפרעה, שכן פרעה חשש שעם ישראל שישב בארצו ישתלט עליו ועל ארצו. אבל  כאן עם ישראל רק עובר בארצו ולא נשאר בה. עם ישראל רוצה להגיע לארץ ישראל ולא למואב, אז מה כל כך אכפת לכם? אבל השנאה – ה' ירחם ויציל מה היא עושה?! כתוב במסכת אבות:  

"כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו – מתלמידיו של אברהם אבינו.

ושלושה דברים אחרים – מתלמידיו של בלעם הרשע.

עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה – מתלמידיו של אברהם אבינו

עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה –  מתלמידיו של בלעם הרשע"

כ"א מהם מסמל שיטת חיים. אברהם – שיטת חיים של עין טובה כלפי השני, רוח נמוכה כלפי עצמך-בלי שחצנות .אתה משאיר מקום גם לשני ולא חושש שזה יפגע בך. נפש שפלה – הכוונה היא שאין לך דרישות מהעולם, זה מייחד את תלמידיו של אברהם אבינו.

בלעם – הוא אב טיפוס לשיטת חיים שיש בה עין רעה כלפי הזולת. רואה את הרע בשני ונותן בו עין רעה. יש לך רוח גבוהה כלפי עצמך – הולך בתחושת יהירות כלפי הזולת, נפש רחבה – דורש עוד ועוד ממון הנאות וכבוד מהעולם. בלעם רדף כסף וכבוד זכה לקבל אותם מבלק בשפע ולשם כך הוא מוכן לצאת ולקלל את עם ישראל. כמה כואב שאנשי מעלה שאתה מצפה שינצלו את מעמדם לתיקון העולם – מנצלים אותו להשחתת עולם. כך אנו אומרים  בליל הסדר – שבכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו – והקב"ה מצילינו מידם. לא חסרים שונאים אבל ב"ה – יש מי ששומר עלינו…. מפה גם אפשר להבין למה הפרשה נקראת על שם בלק ולא בלעם – שהוא למעשה ה"כוכב" הראשי בסיפור. אפשר להסביר את זה בעזרת הפתגם הידוע "ישמרני אלוקים מאוהבי ואני אשמר משונאי…." כמה כואב לומר את זה אבל בלק עדיף על בלעם – ברור לנו מה הוא רוצה מאתנו. אבל בלעם – פשוט גוי צבוע – שאנחנו מתקשים לעמוד על פרצופו האמיתי. עדיף גוי שמגלה את שנאתו – ממישהו שהוא אחד בפה ואחד בלב. (לא רק לגבי גוי….) בלעם יוצא לדרך לשליחותו… הרכב שלו זו האתון.הקב"ה רוצה למנוע ממנו מלקלל את עם ישראל והוא שולח לו מלאך שעומד בדרך עם חרב. בלעם לא רואה כלום! אבל האתון – רואה גם רואה וסוטה מהדרך כדי לא להיתקל בו. ומה היא מקבלת בתגובה?

מכות…. וכך זה חוזר על עצמו שלוש פעמים – האתון רואה את מה שבלעם לא רואה והיא מגיבה וזזה ובלעם בתמורה – מכה אותה. עד שבסוף – האתון פותחת את פיה ואומרת לו – מה קרה לך שאתה לא סומך על טביעת העין שלי – פעם הטעיתי אותך…? ואז נפתחות עיני בלעם והוא רואה שלפניו נמצא מלאך ה' שאומר לו למה היכית את האתון??? איך זה קרה שהאתון ראתה את מה שבלעם הנביא הגדול לא ראה? כי כמו שראינו.. לבלעם אחד המאפיינים זה עין רעה. וזה מה שקורה למי שיש לו עין רעה. גם אם אתה בדרגת נבואה גבוהה שה' נגלה אליך זה לא יעזור אם תפעיל את הכוחות שלך בשביל להרע! אין שום מקדמי הגנה כשאתה בוחר לראות רע. אומרים חז"ל  "בדרך שאדם רוצה לילך – מוליכין אותו" מי שרוצה ללכת בדרך הטובה – ה' יעזור לו להתמיד בה ולהצליח. מי שבוחר כדרך הרעה – יאפשרו לו להתמיד בה. בסופו של דבר בזכות האתון בלעם ניצל מלהתמיד בדרכו הרעה. מתנהל דו-שיח שסופו – הסכמה שבלעם ילך אל בלק אבל יגיד רק את מה שה' יאמר לו. רצה לקלל – ויצא מברך.. מעניין למה דווקא חיה ובמקרה הזה האתון היא זו שפותחת לו את העיניים? אפשר לומר שזה בא ללמד את בלעם (וכמובן גם אותנו) שכמו שה' יכול לגרום לחיה שמטבעה היא לא מדברת – לדבר, הוא יכול לגרום לבלעם שרגיל לדבר – לשתוק… יש בזה גם איזה שהוא לגלוג כלפי בלעם – אתה בעל הנפש הרחבה הגאוותן הגדול-תסתכל, האתון – החיה הפשוטה מצליחה לראות דברים מהותיים שאתה לא רואה. יש מפרשים שלוקחים את זה לרובד נוסף. האתון אומרת לו למה היכיתני שלוש רגלים? (פעמים) ואנו נזכרים בשלוש רגלים שהם החגים שעולים לרגל. האתון כאילו רומזת לו – איך אתה יכול לעשות דבר כזה ולהשמיד עם שמוכן להתאמץ ולעלות לרגל לבית המקדש? לעם שמתפלל בחגיו, בשבילו ובשביל כל העולם? אף אחד לא ירוויח מזה שעם ישראל ייעלם מהעולם. כן יש הרבה קנאה כלפיו אבל זה עם שתורם המון בעולם ובלעדיו – אין קיום לעולם. אז איך אתה בלעם בכלל חושב להרוג אותם? את זה מבינה האתון! מכאן מתפנית זו -ממשיכה הפרשה בתיאור התפנית שמביאה לברכותיו של בלעם לעם ישראל. בלק לוקח אותו לשלושה מקומות שונים בתקוה שלפחות באחד מהם תשרה עליו מוזת הקללות…. אבל הקב"ה לא מאפשר לו לקלל. באחד הפסוקים הוא מתאר את עם ישראל ואומר:  "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב". בפסוק הזה השתמש חיים הרצוג  ז"ל כשהוא היה השגריר באו"ם, הוא רצה להדגיש בזה את הפוליטיקה הבינלאומית שאנחנו צריכים לנקוט בה גם בימינו. עם לבדד בלי להתחשב בגויים.

יש מפרשים שקוראים את הפסוק כתיאור מצב – ותוצאתו הישירה. הן עם לבדד – זהו תיאור המציאות כשנהיה לבד – התוצאה תהיה שנשכון, אבל – אם בגויים – אם ננסה למצוא חן בעיני הגויים ולהיות כמותם – אז התוצאה תהיה – לא יתחשב. מי רוצה להחשיב ולהתחשב בעם שהוא חסר חוט שידרה וייחוד? כך לא רק ביחסים בין אדם למקום, אלא גם בחיי היומיום ביחסים בין אנשים וקבוצות חברתיות. כמה שבלעם צדק…… שוב מחדש כל מה שכתוב בתורה זה פשוט החיים שלנו ולא נותר לי אלא לסיים בפסוק מההפטרה שלקוחה מספר מיכה:  

"הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם  אלוקיך"   שנזכה…!

שופעת אושר ושמחה!!

מיכל