פרשת ניצבים – התשובה כמנוע העולם – הרב שלמה כהן דוראס

כוחות רבים פועלים בעולמנו. חלקם בטבע הפיזי וחלקם בטבע הרוחני. הקב"ה ברא את זה וגם את זה – הוא ברא עולם פיזי, אך גם, עולם רוחני המנהל אותו ומתווה את דרכו. וכך לימדונו רבותינו: "שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן: תורה, ותשובה, וגן עדן, וגיהנם, וכסא הכבוד, ובית המקדש, ושמו של משיח (פסחים נד, א). משמעות הדבר הוא שדברים אלו עומדים ביסוד העולם, וכאשר עלה ברצונו יתברך לברוא את העולם הוא שם את הדברים הללו, "קודם שנברא העולם", באידיאלים ותוכניות רוחניות שהם במטרת הבריאה.

אולם, לא רק במטרת העולם ויעודי ד' מבריאתו הם הדברים הללו, כי אם גם, המנוע המניע את העולם. ה"תשובה", המנויה בין שבעת הדברים הללו, היא בתכלית העולם והיא גם המנוע המניע אותו לתקן, לשפר ולהועיל. העולם כולו – על כל חלקיו: דומם, צומח, חי ומדבר (האדם) – הוא במגמת עליה והתקדמות באופן יסודי. הכל הולך קדימה ומתקדם – בתחומים הרוחניים ובתחומים הפיזיים מדעיים  וטכנולוגיים – וזוהי תשובת העולם הכללית. לאדם – בניגוד לעולם הדומם, הצומח והחי – יש בחירה חופשית אם להשתלב במגמה הזו של העולם או לא. להחלטתו זו ישנה השפעה עולמית: "גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, שנאמר: שובו בנים  שובבים ארפא משובותיהם" (ילקוט שמעוני ירמיה רמז רסט). 

בחירה חופשית זו, המשפיעה על העולם כולו, היא במישור האדם הפרטי. העולם הגלובלי, ככלל, מתקדם בכל התחומים. הקב"ה לא ברא עולם שיוכל כל כח שהוא להחריבו או לקלקלו. העולם יגאל ויגיע לשלמות אותה יכול עולם מוגבל להשיג. שמו של משיח נברא קודם שנברא העולם. הכוח המניע לגאולה זו של העולם הוא כוח התשובה; כוח השיפור וההתקדמות.

האדם עשוי להתעורר לתשובה, ולהתחברות למגמת החיים הזו שביסוד המציאות, בשל האירועים השונים העוברים בחייו – לטוב ולמוטב. גם המאורעות המשמחים והמעצימים וגם האירועים המעציבים ומעכבים עלולים לעורר את האדם לתשובה אל השלמות, אל ד'. וכדברי הפסוק: "וְהָיָה כִי־יָבֹאוּ עָלֶיךָ כָּל־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה אֲשֶׁר נָתַתִּי לְפָנֶיךָ… וְשַׁבְתָּ עַד ד' אֱלֹקֶיךָ וְשָׁמַעְתָּ בְקֹלוֹ…"  (דברים ל, א-ב). בכוחה של הברכה להשיב את האדם החושב בתשובה, וכוח זה נתון גם לקלקלה. מאורעות האדם בחייו הם זרזים להתקדמות, ועל האדם להפוך כל קושי לאתגר ולקרש קפיצה. בהסתכלות זו אכן האדם, והעולם בעקבותיו, יתקדם ויגיע אל יעודו – ההשתלמות וההתקדמות.

ויהי רצון שנזכה להתחבר למגמה הזו של העולם – עולם ההתקדמות, השיפור והתשובה – ונתעלה מעלה מעלה בדרך הטוב והישר לטוב לנו ולעולם, אמן!

כוחות רבים פועלים בעולמנו. חלקם בטבע הפיזי וחלקם בטבע הרוחני. הקב"ה ברא את זה וגם את זה – הוא ברא עולם פיזי, אך גם, עולם רוחני המנהל אותו ומתווה את דרכו. וכך לימדונו רבותינו: "שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן: תורה, ותשובה, וגן עדן, וגיהנם, וכסא הכבוד, ובית המקדש, ושמו של משיח (פסחים נד, א). משמעות הדבר הוא שדברים אלו עומדים ביסוד העולם, וכאשר עלה ברצונו יתברך לברוא את העולם הוא שם את הדברים הללו, "קודם שנברא העולם", באידיאלים ותוכניות רוחניות שהם במטרת הבריאה.

אולם, לא רק במטרת העולם ויעודי ד' מבריאתו הם הדברים הללו, כי אם גם, המנוע המניע את העולם. ה"תשובה", המנויה בין שבעת הדברים הללו, היא בתכלית העולם והיא גם המנוע המניע אותו לתקן, לשפר ולהועיל. העולם כולו – על כל חלקיו: דומם, צומח, חי ומדבר (האדם) – הוא במגמת עליה והתקדמות באופן יסודי. הכל הולך קדימה ומתקדם – בתחומים הרוחניים ובתחומים הפיזיים מדעיים  וטכנולוגיים – וזוהי תשובת העולם הכללית. לאדם – בניגוד לעולם הדומם, הצומח והחי – יש בחירה חופשית אם להשתלב במגמה הזו של העולם או לא. להחלטתו זו ישנה השפעה עולמית: "גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, שנאמר: שובו בנים  שובבים ארפא משובותיהם" (ילקוט שמעוני ירמיה רמז רסט). 

בחירה חופשית זו, המשפיעה על העולם כולו, היא במישור האדם הפרטי. העולם הגלובלי, ככלל, מתקדם בכל התחומים. הקב"ה לא ברא עולם שיוכל כל כח שהוא להחריבו או לקלקלו. העולם יגאל ויגיע לשלמות אותה יכול עולם מוגבל להשיג. שמו של משיח נברא קודם שנברא העולם. הכוח המניע לגאולה זו של העולם הוא כוח התשובה; כוח השיפור וההתקדמות.

האדם עשוי להתעורר לתשובה, ולהתחברות למגמת החיים הזו שביסוד המציאות, בשל האירועים השונים העוברים בחייו – לטוב ולמוטב. גם המאורעות המשמחים והמעצימים וגם האירועים המעציבים ומעכבים עלולים לעורר את האדם לתשובה אל השלמות, אל ד'. וכדברי הפסוק: "וְהָיָה כִי־יָבֹאוּ עָלֶיךָ כָּל־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה אֲשֶׁר נָתַתִּי לְפָנֶיךָ… וְשַׁבְתָּ עַד ד' אֱלֹקֶיךָ וְשָׁמַעְתָּ בְקֹלוֹ…"  (דברים ל, א-ב). בכוחה של הברכה להשיב את האדם החושב בתשובה, וכוח זה נתון גם לקלקלה. מאורעות האדם בחייו הם זרזים להתקדמות, ועל האדם להפוך כל קושי לאתגר ולקרש קפיצה. בהסתכלות זו אכן האדם, והעולם בעקבותיו, יתקדם ויגיע אל יעודו – ההשתלמות וההתקדמות.

ויהי רצון שנזכה להתחבר למגמה הזו של העולם – עולם ההתקדמות, השיפור והתשובה – ונתעלה מעלה מעלה בדרך הטוב והישר לטוב לנו ולעולם, אמן!

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.