פרשת פנחס – מיכל קוברסקי – לנגר הלימוד לע"נ בעלה דרור אליהו בן יוסף לייב.

בס"ד

הפרשה הקודמת פרשת בלק הסתיימה במעשה קשה של נשיא שבט שמעון. בדיוק בדבר שבלק רצה להכשיל את ישראל . איזה מעשה קשה ובעיקר כשמדובר בנשיא שבט! והמעשה לעיני כל העם. איזה עזות מצח וכולם המומים….מה יהיה עכשיו? מה תהיה התגובה? כולם רואים ורק אחד עושה מעשה – פנחס. פנחס הכהן לא חושש משום דבר, לוקח את הרומח בידו והורג את שניהם, נשיא שבט בישראל ובת נשיא מדין והכל מתוך קנאה לה'. קנאה – תכונה או רגש שתמיד אנחנו כל כך מוקיעים אבל הפעם זה אחרת. הוא מקנא לה'!! ביזוי נוראי היה כאן והוא לא יכול לשתוק. האם זה נכון מה שהוא עשה? הוא לוקח את החוק לידיים בדבר שלמעשה בית הדין העליון היה צריך לטפל. האם אדם פרטי יכול לעשות דבר כזה? עם השאלה הזו הסתיימה הפרשה הקודמת ובפרשה שלנו התשובה.

"וידבר ה' אל משה לאמור פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קנא לאלוקיו ויכפר על בני ישראל". המסר ברור. הקב"ה תומך מאד במעשה. כן – במקום שאין אנשים השתדל להיות איש. הייחוס של פנחס הוא שהוא הנכד של אהרן. אהרן הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום! הקנאות שלו נבעה לא מרגש של שנאה אלא מרגש של אהבה. כמו אצל סבא שלו אהרן -שהיה אוהב ישראל ידוע! הוא עשה מעשה מאד אמיץ מתוך שיקול דעת ,יושר ואהבת ה'. הוא סיכן את עצמו – כי הוא פוגע בנשיא שבט ובבת נשיא מואב ויש סכנה לתגובה כואבת כלפיו, אבל הוא יודע שהאמת אצלו וכאדם יחיד יוצא לפעולה. קידוש ה' בחיים. זה מה שעשה פנחס.! דבר נורא עשה נשיא שבט שמעון, בפרהסיה לפני כולם וכולם שותקים. מן הסתם היו המומים.

זו גדולתו של פנחס שאינו חושש. (אפשר לשאול למה משה לא עשה דבר – איזה מנהיג? אפשר להסביר שמשה היה נשוי לבת יתרו שהוא גוי ויכולים להגיד לו רגע מה עם האישה שלך שהיא לא יהודייה במקור. לכן מתאים כל כך שפנחס שאין לו שום נגיעה אישית הוא זה שעושה מעשה.)

הקב"ה נותן לו במתנה דבר מדהים, ברית שלום. במעשה שלו הביא פנחס שלום לעולם – שלמות שצריכה להיות בהתנהגות של עם ישראל חברה שיש בה אדם כמו פנחס, היא חברה שיש לה זכות קיום, מכיוון שהיא לא מאפשרת פגיעה במוסר היהודי. היא לא חוששת לעמוד על עקרונותיה המוסריים. אבל ברור שלא כל קנאה מותרת אלא רק קנאה אמיתית לה' ללא כל נגיעה אישית! והפרשה ממשיכה "ויהי אחרי המגיפה…" הרבה מתו בעקבות מעשי הזנות עם בנות מואב… ושוב מונים את ישראל והשבט שהכי פחת במספר זה שבט שמעון, אותו שבט שהנשיא שלו חטא עם בת מלך מואב לעיני כולם. זה מה שקורה כשמי שעומד בראש מהווה דוגמא אישית כל כך שלילית…. אל מנהיגות האמת של אהרן, מצטרפות חמש בנות.

"ותקרבנה בנות צלפחד…" מה הן רצו? לצלפחד היו רק בנות , חמש במספר. לכן לא היה מי שיירש אותן בנחלות בארץ כי רק בנים יורשים. הן באות למשה ואומרות למה ייגרע חלקנו?? מול הגברים שחטאו בחטא המרגלים: "ניתנה ראש ונשובה מצרימה".

שוב הנשים עם אהבת הארץ הגדולה שלהן והן לא באות בשם הפמיניזם אלא פשוט מתוך אהבת ה' ואהבת הארץ הבלתי מתפשרת שלהן!

כמה זה מזכיר את פנחס הבלתי מתפשר על אהבת ה'.. כן-יש הכל בעם ישראל והנשים לאורך כל המסע במדבר-לא מאכזבות אלא מובילות קדימה!

 לאחר הסיפור של בנות צלפחד ממשיכה הפרשה בענייני ה-מנהיג של עם ישראל, משה רבנו שהגיע שעתו למות ומשה פונה אל ה' בבקשה: "יפקוד ה' אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה", איזו בקשה ואלו דימויים.

ראשית הקב"ה מכונה "אל אלוקי הרוחות" מי שיכול לקבל את עם ישראל כמו שהוא בכל מצב. עם כל רוח שנושבת מכל כיוון ובכל עוצמה (ו"הרוח משנה תכופות את כיוונה"…) זו מעלה שאינה מעלת בשר ודם אלא של הקב"ה שיכול להכיל את כולנו כמו שאנחנו והמנהיג צריך לצאת לפניהם ולבוא לפניהם-מה שנקרא בלשון הצבאית: אחריי!!

ובדוגמא אישית חיובית של קידוש ה' ודאגה לעם ישראל.

נאמר שבימות המשיח-"פני הדור כפני הכלב.." למה?

כי הכלב לא הולך מתוך שיקול דעתו אלא כל פעם רץ קדימה ואז מסתכל אחורה אם באים אחריו

ואם לא, הוא משנה כיוון.

כך המנהיגות בימות המשיח-בלי חוט שידרה אלא כל הזמן בודקת האם זה פופולארי… מה מצב הרייטינג…? האם זה עובר מסך ושאר דברים חסרי משמעות.

זה הסימן-שהגיע הזמן שהקב"ה יעצים את מנהיגותו בעולם ויגיע משיח.

וכשהוא-המשיח יגיד אחריי, תהיה סיבה טובה ללכת אחריו גם בעיניים עצומות.

ואז-תהיה עדת ישראל כצאן שיש לו רועה. כי כשאין רועה, כולם מתפזרים…..

הקב"ה עונה לבקשת משה למנהיג ואומר למשה שיסמוך את ידו על יהושע כי הוא נבחר להמשיך בתפקיד של משה שלא יזכה להיכנס לארץ

ומשה, למרות שלא בניו נבחרו להיות ממשיכי ההנהגה מאושר שיש ממשיך.

כי העיקר זה שיהיה מי שיוביל את עם ישראל בלי שום נגיעה אישית של משה.

משה סומך את שתי ידיו (אף כי ה' מצווה על -יד אחת) הוא בשפע מכל הלב נותן את כולו רק שיהיה טוב לעם ישראל, שום נגיעה אישית.

אז יש מנהיג לעם ישראל במקום משה שתפקידו לשמור על העם ועל הקשר הנכון של עם ישראל עם אביהם שבשמים ומה נותר? סגירת המעגל של המנהיגות היא בנושא הקרבנות שכשמם כן הם – קירבה לה': "בלבבי משכן אבנה…" המשכן בלב יבנה ע"י קירבה לה' שמנהיג אמיתי ואיכותי יכול לקדם את עם ישראל לקראת המטרה הזו.

שנזכה!

שבת שלום

שבת של אהבת האמת והשלום!

מיכל