פרשת שובה – מיכל קוברסקי – לנגר הלימוד לע"נ בעלה דרור אליהו בן יוסף לייב

בס"ד

עוד שבת חלפה
והפעם –
זהו-שבת אחרונה של השנה….
והמחשבות תמיד רצות אחורנית איפה היינו בזמן הזה בשנה שעברה
ורצות גם קדימה-לאן אנחנו היינו שמחים להגיע
ולא שוכחים שיש גם הווה נפלא
והגענו לדבר תורה אחרון לשנה זו…..
והשבת פרשת ניצבים…

הפרשה הקודמת הסתיימה בעניין הברכות והקללות
בני ישראל החלו לדאוג…
ואפשר להבין למה…..
מי יכול לעמוד בפני קללות כאלה?
מה יהיה על עם ישראל אם יש כאלה קללות?
באה הפרשה שלנו ואומרת
"אתם ניצבים היום כולכם"
כן-הרבה כעס יצרנו אצל הקב"ה בעקבות המעשים שלנו
ובכל זאת-עם ישראל חי
אתם ניצבים ועומדים!
חרף כל הקללות נמשיך ונתקיים ויותר מזה –
אפשר גם לומר שבזכות הקללות נמשיך ונהיה ניצבים בעוצמה חזקה יותר.
כי יש משהו בקללות שיכול לחשל אותנו ועי"כ נהיה יציבים עוד יותר
זה ממש דומה לפתגם-"אין דבר שלם יותר מלב שבור"
הדברים הקשים מעצימים ומחזקים אותנו ואנחנו הופכים לטובים יותר.
הקשיים גורמים להתייצבות
ובפרט כשמדובר ב"כולכם"
כאשר כולנו מלוכדים ביחד-אז אנחנו ניצבים ועומדים.
וגם – אתם. אותיות אמת.  כאשר האמת היא זו שמובילה אותנו – אנחנו ניצבים.
קשיים – אחדות ואמת : הם הבסיס לייצוב שלנו כעם.

כמה יפה וסימלי שבהמשכה של הפרשה שנקראת בשבת שלפני ראש השנה ובתוך ימי אלול – חודש הרחמים והסליחות מופיע בה הנושא של התשובה.
"כי המצוה הזו-אשר אנוכי מצוך היום
לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא  לא בשמים היא לאמור מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו… ולא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו את הים…
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ןבלבבך לעשותו"
באיזה מצוה מדובר?? אומרים המפרשים – זו מצות תשובה לשוב אל ה' לשוב אל עולם של תורה ומצוות. לפי הפסוקים מתקבל שהמצוה פשוטה ביותר.
קל מאד להשיג אותה. אז למה כל כך קשה לחזור בתשובה???
יש שמסבירים שהשקיעה בהרגלים גורמת לכך שהאדם לא בודק היכן הוא נמצא.
ולכן אין בו הרהורים של תשובה כי הוא לא מבין עד כמה הוא צריך לחזור בתשובה.
ההרגל גורם לחוסר מודעות למקום שבו נמצאים ולצורך בתיקון של עצמנו.
התרגלנו למה שאנחנו עושים ולכן אנחנו לא קולטים עד כמה אנחנו טועים.
ברגע שמודעים-קל לחזור בתשובה.
אבל חייבים במודעות. "לא נפלאת היא ממך"
ואומרים המפרשים -אם אתה לא מצליח להגיע לחזרה בתשובה-זה ממך
יש לנו אחריות אישית ושליטה על הקורה לנו.
יש שמסבירים את המצוה הזו בכיוון אחר
ולדעתם המדובר במצות תלמוד תורה עליה דובר קודם לכן.
גם זו מצוה שעל פי הכתוב בפסוקים, קל מאד להשיג אותה
זה לא בשמים ולא מעבר לים
אלא כל אחד יכול לבוא וללמוד תורה
כמו שראינו לגבי מתן תורה .התורה ניתנה במדבר כדי שנבין שכל אחד יכול לבוא וליטול אותה כמו המדבר שהוא הפקר וכל אחד יכול ליטול בו את חלקו.
ואם אנחנו לא מצליחים להגיע ללימוד תורה-גם כאן, זה ממך.
שלא יגעת מספיק ולא התאמצת מספיק כדי ללמוד את התורה.
איזה דבר נפלא זה שאתה יודע שדברים תלויים בך,
הקלפים בידך יש לך שליטה על הקורה לך
הן בתחום של לימוד התורה
והן בתחום של החזרה בתשובה.
פשוט לעשות!!
כי התורה קרובה אלינו ולא נמצאת לא בשמים ולא מעבר לים
זה רק תלוי ברצון שלנו אם נלמד או לא.
יש מפרשים שאומרים שהשמים והים זה לא מקומות גיאוגרפיים אלא תכונות אופי
את התורה אי אפשר למצוא אצל אנשים שהראש שלהם בשמים-גסי רוח.
אנשים גסי רוח לא יכולים לחיות חיים של תורה
היא גם לא תמצא אצל אנשים שכל חייהם הם מעבר לים – עוסקים במסחר ובעשיית כסף להם אין פנות נפשית ללימוד תורה הראש שלהם עסוק בערכים אחרים.
ומתי קרוב אליך הדבר?
כשבפיך ובלבבך לעשותו – כשהדבר נעשה מתוך כוונה שלימה של דיבור ומחשבת הלב.

שבת אחרונה של השנה……
וזה באמת מרגש………!!
שבת שאומרים שיש לה סגולה מיוחדת .
כי ככה הם הדברים המסכמים-יש להם עוצמה אדירה
של חשבון נפש
של הבנת העבר
חוויית ההווה
וקבלה לעתיד
לעיתים עושים אותו לבד
ולעיתים עם עוד אנשים
ובלבד שנזכה לעשות חשבון אמיתי

שבת מבורכה
מליאת שמחה וחדווה
שבת של ניצבים ועומדים
לא בשמים
ולא מעבר לים
אלא כאן
בעשייה אמיתית ומבורכה
שבת של ושמחת בחייך והיית אך שמח!!

מיכל