פרשת שופטים / מיכל קוברסקי – לנגר. הלימוד לע"נ בעלה דרור אליהו בן יוסף לייב.

והשבוע פרשה שכולה מנהיגות, מנהיגות מזן יהודי שאליו אנחנו כל כך מייחלים!

פרשת שופטים עיקר עיסוקה הוא בנושא המנהיגות.

מה התפקיד של מנהיג?

כדי לענות על שאלה זו, מעניין לבדוק במה הסתיימה הפרשה הקודמת – פרשת ראה.

הפרשה הסתיימה בעניין העליה לרגל בשלושת הרגלים, בפסח בשבועות ובסוכות.

כל העם נאסף סביב בית המקדש.

כל השנה הם חשו-"בלבבי משכן אבנה" ובחג-כולם עולים ביחד לירושלים.

איזו חוויה רוחנית מדהימה כשכולם מתלכדים סביב המרכז של עם ישראל.

איך מגיעים למצב כזה שכל העם יבוא לירושלים ושכולם יתקבצו סביב מרכז אחד?

לשם כך צריך מנהיגים! אנשים שיובילו את העם-קדימה…..

ובכך עוסקת הפרשה – בסוגים השונים של מנהיגות

יש שופטים, התפקיד שלהם לשפוט את העם משפט צדק.

צדק הוא הבסיס לקיום של חברה ובכך עוסקים השופטים-הרשות השופטת .

נאמר בפסוק הראשון: "שופטים ושוטרים תתן לך… ושפטו את העם משפט צדק"

זה די ברור שהשופטים צריכים לשפוט משפט צדק ובפרט שזה כבר נאמר במקומות רבים.

אז למי הציווי ושפטו משפט צדק? המפרשים מרחיבים ואומרים – "מכאן אזהרה לממני הדיינים"

כלומר, יש אחריות למי שבוחר מישהו לתפקיד ואם השופט לא ישפוט משפט צדק יש אחריות גם למי שמינה אותו. היית צריך לחשוב קודם אם הוא מתאים לתפקיד או לא ולא למנות מישהו כי הוא מהמפלגה שלך או חבר של חבר שלך ושאר שיקולים שלא רלוונטיים לתפקיד!

והתורה ממשיכה: "צדק צדק תרדוף", צריך לרדוף אחרי עשיית הצדק-לא להתפשר בשום אופן

"למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך".

כן, אי אפשר לרשת ארץ כשהחיים המתנהלים בה לא מתבססים על צדק.

הזכות שלנו לחיות בארץ בשלווה-תלויה בעשיית צדק, כל אחד בתחומי חייו הוא.

לחיות חיים של יושר ואמת, זה הבסיס לכך שנזכה לרשת את הארץ ולחיות בה!

לאחר שיש הרחבה לגבי השופטים עוברת הפרשה למנהיגות מסוג נוסף, המנהיגות המדינית-המלך. "שום תשים עליך מלך"

יש הרבה הקפדות על המלך, שלא ירבה לו סוסים ולא ירבה לו נשים

שכן, העובדה שאתה מלך לא מקנה לך רשות לחיות חיי הוללות כמו מלכים בעמים אחרים.

לכן המלך צריך לכתוב לו ספר תורה. מי שעומד בראש העם ומנהיג אותו צריך שהתורה תהיה נר לרגליו. גם מרום תפקידו הוא עדיין עבד ה' ומחוייב במצוות התורה וספר התורה שיכתוב צריך ללוות אותו לכל מקום.

אז מה היה לנו? הנהגה שופטת… הנהגה מדינית … ומכאן-להנהגה הרוחנית, הכהנים והלוויים שהם למעשה הצינור החינוכי של עם ישראל, הם נמצאים בכל השבטים ותפקידם להעביר את המורשת החינוכית-ערכית לעם כולו.

ומעל כולם ההנהגה הנבואית, ההנהגה שהקב"ה ניגלה אליה, הנהגה שאמורה להנחות את העם מתוך ראיית העתיד ואזהרה על טעויות שנעשות עכשיו, נביאי אמת שמובילים את העם לפסגה הגבוהה ביותר שאפשר להגיע אליה-אם העם ישמע אליהם ולא יעשה מה שבא לו… כמו שהיה בהרבה תקופות בתנ"ך כשלא הקשיבו לנביאים, "איך זה נגמר בסוף…כולם יודעים…."

 

אז יש מדינה

יש מנהיגות שופטת

יש מנהיגות מדינית של מלך

יש מנהיגות מחנכת של כהנים ולויים

ויש מנהיגות נבואית הצופה אל הבאות….

ככה אפשר להקים מדינה…..

 

המצוה הראשונה שמופיעה אחרי העיסוק בכל ההנהגות היא מצות ערי מקלט

מסביר זאת הרב הירש: "אין שום רכוש ארצי השקול כנגד קדושת חיי אדם"

ערי מקלט שכבר פגשנו בפרשות קודמות שעניינן-שמירה על חיי אדם, זה הדבר הכי משמעותי-שמירה על קדושת החיים.

לדאבון ליבנו אנחנו רואים מה קורה בחברה שמתפרקת מערכים, "נחמו נחמו…."

הסיום של הפרשה שכל כולה מנהיגות- הוא במצות "עגלה ערופה", אם מצאו מישהו מת בשדה ולא יודעים איך הוא מת, מודדים את המרחק לערים שבסביבה והעיר הכי קרובה היא זו שאנשיה צריכים לקחת אחריות על האירוע ובראשם הזקנים והמנהיגים אשר באים ואומרים: "ידינו לא שפכו את הדם הזה"

מה? מישהו חשב שהם רצחו אותו?! ברור שלא! אבל יש אחריות.

חברה שקורה בה דבר כזה-החברה כולה צריכה לבדוק את עצמה איך זה קרה?

ובראש – המנהיגים שבהם עוסקת הפרשה, יש להם אחריות במה שהם עושים ישירות ויש להם אחריות גם על דברים שהם לא ממש קשורים אליהם.

איזו תפישה יפה. איזו חשיבה מדהימה על מחויבותו של כל אחד לחברה בה הוא חי.

אתה אחראי על דברים שהם לפעמים מעבר לך

רק ככה נוכל לבנות חברה טובה –אמיתית-יציבה וצודקת

רק ככה נוכל להיות עם סגולה שכמו שראינו בפרשה הקודמת-זה הייעוד שלנו.

ככה גם לנו באופן פרטי יהיה הרבה יותר טוב, "לבנות עולם שטוב יותר לחיות בו…"

איזו פרשה מתוות חזון שיש בה מנהיגות, אחריות של בעלי תפקידים שונים בחברה

ובהרחבה ניתן לומר שכך גם לגבי כל אחד מאיתנו ביחס לעצמו.

שנדע לשפוט את עצמנו בצדק מתוך מודעות ויושר וכך גם את חברינו

שנדע להנהיג את עצמנו כמו המלך ע"פ חוקי התורה

שנצליח לחנך את עצמנו-כתפקידם של הכהנים והלויים

ומעל הכל-כמו הנביאים-שנשכיל "לצפות אל הבאות…"

 

שבת שלום

הנהגות טובות

צודקות וישרות

ספוגות באהבת חיים

ובאחריות מליאה עלינו ועל הקרובים לנו!

שבת מבורכה!

 

מיכל