Tag Archives: אמונהפוריות

פרשת עקב / מיכל קוברסקי – לנגר הלימוד לע"נ ב

בס"ד אמונה וברכה בפרשת עקב פרשה שיש בה לימוד גדול בנושא אמונה וברכה. אנחנו – עדיין בתוך הנאום הגדול של משה שהחל בראשית החומש – חומש דברים. 38 ימים לפני הכניסה לארץ, זה הזמן לומר את הדברים הכי משמעותיים. כך פותחת הפרשה "עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם…" והשאלה השגורה בפינו היא כמובן "מה יצא לי מזה…."?  התשובה מופיעה בהמשך הפסוק "ושמר...

פרשת דברים – מיכל קוברסקי – לנגר הלימוד לע&q

בס"ד הגענו לחומש החמישי!!! וכמו לחומשים הקודמים גם לחומש זה יש שני שמות והוא נקרא גם "משנה תורה". משה חוזר בחומש הזה על כל מה שהיה הוא חוזר על דברים שנאמרו ושונה אותם – אומר אותם שוב כדי שתהיה הפנמה מליאה… החומש הזה עוסק למעשה ב -38 ימים אחרונים במדבר. 38 ימים בלבד נותרו לסוף המסע. 40 שנות נדודים מגיעות לסיומן ועוד כחודש וחצי-נכנסים...

פרשת וירא – בעל היכולת והכוחות / הרב שלמה כהן ד

בס"ד אחד מיסודותיה של האמונה היהודית היא שהקב"ה נמצא ומשגיח (י"ג עיקרי אמונה של הרמב"ם). הקב"ה ברא את העולם, ומאז גם משגיח ועוקב אחר התנהלותו והתקדמותו. יתר על כן, הוא מוביל את התפתחותו וקידומו. לימדונו רבותינו, שהדבר נכון הן במישור הכלל עולמי והלאומי, והן במישור הפרטי. ההשגחה אינה רק על מה שקורה בעולם בכלל ועל מהלכי ההיסטוריה, כי אם גם על קורות האדם הבודד...

פרשת ניצבים – התשובה כמנוע העולם – הרב שלמ

כוחות רבים פועלים בעולמנו. חלקם בטבע הפיזי וחלקם בטבע הרוחני. הקב"ה ברא את זה וגם את זה – הוא ברא עולם פיזי, אך גם, עולם רוחני המנהל אותו ומתווה את דרכו. וכך לימדונו רבותינו: "שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן: תורה, ותשובה, וגן עדן, וגיהנם, וכסא הכבוד, ובית המקדש, ושמו של משיח (פסחים נד, א). משמעות הדבר הוא שדברים אלו עומדים ביסוד...

פרשת ראה – הבחירה בברכה ובקללה / הרב שלמה כהן ד

בס"ד התורה נותנת לו לאדם בחירה חופשית לבחור את דרכו. לטוב ולמוטב "הרשות נתונה" לאדם לחשוב ולעשות כרצונו. כל המצוות שהקב"ה נתן לישראל, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, נתונים לבחירתו – לעשות או לחדול. לולי החופש הגמור הזה לא היה מקום לכל ציווי שהוא, שכן אם האדם היה מוכרח לחשוב או לעשות כך או אחרת – לא היה שייך לצוות עליו דבר מסוים. יתר...

פרשת ואתחנן – עם קדוש / הרב שלמה כהן דוראס

במקומות רבים התורה עוסקת במהויות של דברים גדולים, והיא בוחנת אותם לא רק חיצונית כי אם גם בפנימיותם. במרכזה של התורה נמצא עם ישראל, עמו של ד', שגם אותו התורה מגדירה לפי מהותו ולא רק לפי מצבי הביניים או הנפילות שלו. וכך מוגדר עם ישראל בפרשתנו: "כִּ֚י מִי־ג֣וֹי גָּד֔וֹל אֲשֶׁר־ל֥וֹ אֱלֹהִ֖ים קְרֹבִ֣ים אֵלָ֑יו כַּד' אֱלֹקינוּ בְּכָל־קָרְאֵ֖נוּ אֵלָֽיו: וּמִי֙ גּ֣וֹי גָּד֔וֹל אֲשֶׁר־ל֛וֹ חֻקִּ֥ים וּמִשְׁפָּטִ֖ים צַדִּיקִ֑ם...

פרשת בלק – מלחמות אויבי ישראל

בס"ד מאז היות ישראל, מאז עלה על במת ההיסטוריה כעם, אויביו מנסים להכחידו ולהשמידו: "על עמך יערימו סוד… אמרו לכו ונכחידם מגוי, ולא יזכֵר שם ישראל עוד" ( תהילים פג, ה). בצורות שונות ומגוונות התבטאה שנאתם של אויבי ישראל, הן במישור הפרטי כלפי יחידי העם והן כלפי האומה ככלל. הגליות, פוגרומים, נזקי גוף ונפש, ביזה ומלחמות וכו' – הן חלק מהשיטות שהגויים השתמשו ומשתמשים...

פרשת חוקת – קיום מצוות וחוקים / הרב שלמה כהן דו

בס"ד למעשה, אין למצוא יהודי שאינו מקיים מצוות, וכדברי הנביא: "ועמך כולם צדיקים" (ישעיהו ס, כא). מאידך, מסיבות שונות יהודים רבים – בין מאלה המכונים "דתיים" ובין מאלה המכונים "חילוניים" – אינם מקיימים את כל המצוות המוטלות עליהם. מדוע? מפני סיבות שונות. אחד ההבדלים בין יהודים אלו לאלו הוא, לעיתים קרובות, בסוגי המצוות שבהן הם מתמקדים.  ואולם, הבדל עקרוני נוסף ישנו: האם מקיימים הם...

פרשת קרח- חילוקי דעות ולא חילוקי לבבות / הרב שלמה

בס"ד דעות-דעות יש בבני אדם. דעות שונות היוצרות יחד מרקם יפה ומגוון המעשיר את הדעת בעולם. לו חשבו בני אדם כולם אותו הדבר היה בכך משום חסרון גדול. ועל כך תקנו חכמים ברכה מיוחדת, וכדברי הגמרא (ברכות נח, א): "תנו רבנן: הרואה אוכלוסי ישראל אומר: 'ברוך חכם הרזים' – שאין דעתם דומה זה לזה, ואין פרצופיהן דומים זה לזה". אנחנו מברכים את הקב"ה "החונן...

פרשת משפטים – ועוז מלך משפט אהב /הרב שלמה כהן

"ועוז מלך משפט אהב" (תהילים צט, ד). הקב"ה אוהב צדקה ומשפט, לכך הוא נתן אותם לישראל מיד אחר עשרת הדברות. "חוקיו ומשפטיו לישראל". כלל רצון ד' נאמר למשה ולישראל ב"עשרת הדברות" הכתובים על לוחות אבן, וכלל זה מתפרט ב"אלה המשפטים" שניתנו למשה באותו מעמד, מעמד הר סיני. "'ויהי ביום השלישי בהיות הבקר' – בבקר ניתנה התורה ובערב נתנו המשפטים" (שמות רבה ל, יא). בסוף...