פרשת חוקת – קיום מצוות וחוקים / הרב שלמה כהן דוראס

בס"ד

למעשה, אין למצוא יהודי שאינו מקיים מצוות, וכדברי הנביא: "ועמך כולם צדיקים" (ישעיהו ס, כא). מאידך, מסיבות שונות יהודים רבים – בין מאלה המכונים "דתיים" ובין מאלה המכונים "חילוניים" – אינם מקיימים את כל המצוות המוטלות עליהם. מדוע? מפני סיבות שונות. אחד ההבדלים בין יהודים אלו לאלו הוא, לעיתים קרובות, בסוגי המצוות שבהן הם מתמקדים.

 ואולם, הבדל עקרוני נוסף ישנו: האם מקיימים הם אותן (גם) מפני ציווי ד' עליהן או רק מסיבות חינוכיות, ערכיות, חברתיות או אחרות. הבדל זה הוא המחלק באופן חיצוני בין האדם המכנה עצמו "דתי" לאדם המכנה עצמו "חילוני". אך השוני הזה, התלוי במודעות של האדם ובכוונתו בלבד, הוא הבדל חיצוני כאמור. ביסודם של דברים, מעשיו הטובים של האדם נובעים מנשמה גדולה השוכנת בו וממנה תוצאות חיים. גם יהודי שזה עתה "חזר בתשובה" – גם אחרי שעבר על איסורים רבים וחמורים – יצהיר בקומו בבוקר: "אלוקי, נשמה שנתת בי טהורה היא" (תפילת 'ברכות השחר'). מנשמה זו נובעים המעשים הטובים והמשובחים של האדם, גם אם העושה אותם נותן להם טעמים חינוכיים, מוסריים, חברתיים וכו', והוא לא מודע לפן האלוקי שלהם.

 במסגרת מצוות התורה ישנם גם "חוקים". חוקים הם מצוות שטעמן לא ברור ולא מושג לנו. אנחנו לא מסוגלים להבינם. האדם ה"דתי", שתפיסתו אמונית ולא רק הבנתית ושכלית, יקיים גם אותן. בלי הבנה. די לו בעובדה שד' ציווה לקיימם. דוגמאות רבות יש לכך בין המצוות: ציצית ותפילין, איסור לבישת שעטנז, איסור אכילת בשר בחלב, מצוות מילה ועוד-ועוד. המצווה המייצגת את החוקים היא מצוות "פרה אדומה", הפותחת את פרשתנו. ואולם, בעומקם של דברים ניתן לומר, שאין לך כל מצווה ומצווה שאין בפרטיה, כפי שנמסרו לנו בתורה שבעל פה להלכה, משום "חוקה". בכל מצווה, גם המובנות והמוסריות ביותר, בהתבוננות בפרטיה נגלה את ה"חוק" הבלתי מוסבר והבלתי מובן בשכל אנוש. וזהו מה שמיחד אותן ועושה אותן אלוקיות ומיוחדות. אילו הדברים היו מובנים בתכלית, יתכן שהאדם היה מסוגל לכתוב "תורה" מוצלחת. אולם אנושית. והמיוחד בתורתנו הוא היותה אלוקית, וזהו מקור החיוב בה. וכך אמרו רבותינו (תו"ש במדבר יט אות ז) על הפסוק "הלא היא כתובה על ספר הישר (יהושע י, יג): "עשה בישרות, עשה בתמימות. גזרה גזרתי חוקות חקקתי – ואין מי שיהרהר אחריה. שכתוב: זאת חוקת התורה" (במדבר יט, ב). 

 יהי רצון שנזכה להיות כפופים לרצון ד' באמת, ולשמור את כל מצוותיו וחוקותיו, מתוך הבנה שבכך אנחנו מתחברים לאלוה וזוכים לקבל ממנו את השפע הטוב בחיים, אמן!     

 

 

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.